Thống kê truy cập

Kết nối với chúng tôi
Quảng cáo / Tài trợ
  • Powerpoint game tiếng Anh
  • Moving Matchmaker - Powerpoint game tiếng Anh

Powerpoint game tiếng Anh

3/16/2021 3:46:51 PM

Moving Matchmaker - Powerpoint game tiếng Anh

Tải về
Lượt xem: 494

 An educational game where you, or your students, aim to stop a moving picture above its name plate.

This is a fully customizable template.

Powerpoint game tiếng Anh

(Tài liệu cùng chủ đề)

Tin tức / Thông báo

GEO: 10.7763175, 106.6043947
Tự học 24h - Tuhoc24h.vn
Work:
info@tuhoc24h.vn
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 028 628 65545
Tự học 24h - Tuhoc24h.vn Tự học 24h - Tuhoc24h.vn
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@tuhoc24h.vn
Điện thoại: tuhoc24h.vn T2-T7 8am - 5:30pm Tự học 24h - Tuhoc24h.vn VND200000 - VND500000

Tự học 24h - Tuhoc24h.vn - E book

Tự học 24h - Tuhoc24h.vn